Klachtrecht

 

Ik val als therapeut onder Wkggz-klachtrecht bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). SCAG is een rijks erkende en volledige onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

www.SCAG.nl

 

Als RBCZ register therapeut val ik eveneens onder het tuchtrecht van de Complementaire Zorg (TCZ).

 

Lees hier meer over de klachtenprocedure. 

 

Behandeling minderjarigen

Bij behandeling van een minderjarige vraag ik vooraf schriftelijk toestemming van een van de ouders. 

 

Ik handel volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.