Klachtrecht 

Ik val als therapeut onder Wkggz-klachtrecht bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). SCAG is een rijks erkende en volledige onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Als RBCZ register therapeut val ik eveneens onder het tuchtrecht van de Complementaire Zorg (TCZ).

 

Lees hier meer over de klachtenprocedure. 

 

Behandeling minderjarigen

Bij behandeling van een minderjarige vraag ik vooraf schriftelijk toestemming van beide ouders. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar moet het kind zelf toestemming geven en kan het zelf ook de behandelovereenkomst ondertekenen. 

 

Ik handel volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.